Stiching Norming Arbeid

 

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten: De identificatie van de onderneming; De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting; Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; Het voorkomen van risicos op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Reyhan B.V.

  • Over ons
  • Contact

Sterk in

  • Inhuur personeel
  • Uitzendbureau

Social media

Certificering

Reyhan-uitzendbureau-nen4400-1
Reyhan-uitzendbureau-stichting-norming-arbeid
Reyhan-uitzendbureau-snf