CERTIFICERING REYHAN UITZENDBUREAU

NEN4400-1

NEN4400-1

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen en aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concur-rentie. Daarom is er sinds 2007 een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: NEN 4400-1 van de Stichting Normering Arbeid. Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Stichting Normering Arbeid

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten: De identificatie van de onderneming; De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting; Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; Het voorkomen van risicos op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

NEN4400-1

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen en aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concur-rentie. Daarom is er sinds 2007 een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: NEN 4400-1 van de Stichting Normering Arbeid. Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

logo_riv

Register Inleenbedrijven

Werkgevers en werknemers hebben belang bij goede onderlinge verhoudingen op het werk. Niet elke werknemer is echter in vaste dienst. In veel bedrijven wordt gewerkt met tijdelijke krachten, ofwel flexibele arbeid. Het inschakelen van mensen voor tijdelijk werk gaat meestal via inleenbedrijven of uitzendbureau's. Voor de werkgevers en de werknemers is het belangrijk, dat illegale arbeid en oneerlijke concurrentie wordt voorkomen. Alle bedrijven moeten zich houden aan de wet en de cao. Daarom is in het voorjaar 2002 het 'Convenant flexibele arbeid vleessector' ondertekend. Opdrachtgevers zullen alleen nog werken met opdrachtnemers die in contracten hebben verklaard zich aan de afspraken te houden. In de praktijk betekent dit dat opdrachtnemers twee keer per jaar gecontroleerd worden door Stichting VRO dan wel dient men tweemaal per jaar (in februari en augustus) een accountantsverklaring in te leveren. Deelnemende opdrachtnemers in de Vleessector worden gecontroleerd op de loonheffing, de omzetbelasting, sociale premies, pensioenpremies en de premies van de bedrijfstakregelingen. In het 'Register Inleenarbeid Vleessector' (RIV) staan alle bedrijven vermeld die zich aan de regels houden.

VIND ONS

Kom ons bezoeken op ons kantoor

Openingstijden

Maandag - Vrijdag: 8:00-17:00 uur

Wij zijn hier!

Grensstraat 2A, 7041 GZ 's-Heerenberg
Telefoon: 0314 - 34 36 30
Email: info@reyhanbv.nl

Voorwaardes

Anti-discriminatie Reyhan

Voorwaardes

Privacyreglement Reyhan